Grav #166855
Lars Persson

Död: 1702-10-19
Begravningsplats: Västra Eds gamla kyrkogård (Västervik, Kalmar län)

 
Utseende
Typ: Tavla sten • Material: Sten

Huvudinskription:

HÄR HVILAR SALIGE ARRENDATOREN

ÄREBORNE OCH VÄL????? LARS PÄRSSON

Förvaltning:
Norra Tjusts kyrkliga samfällighet
Västerviksv. 16
594 30 Gamleby
norratjust.pastorat@svenskakyrkan.se
0493-123 40

Historisk församling
Västra Ed

Övrig information
Registrerare: Stig Carlsson
Inventerare: Stig Carlsson
Inventeringsdatum: 20131213
Notering: Stenen som är delad förvaras i kyrkoruinen. Utdrag ur Sockenprotokoll Västra Ed: Anno 1711 Uthöggs några likstenar här på kyrkogården, af tvenne stenhuggare ifrån Öland vid namn Petter Öhrberg och Petter Bergh. Min sten som sitter på muren i vapenhuset hvaräst jag min graf beställt. Herr Löjtnanten Gabriel Bruncks sten liggande på thes graf, utom sånghusdörren, Arrendatorens Lars Persons sten i Skarpinge liggande på hans graf, krögarens uti Ed Johan Michelssons steen som står vid hans graf, Rusthållarnas tvänne stenar Sven Jönssons och Sven Larssons i Wråke liggande på deras gravställen på kyrkogården.  Bildens/bildernas ägare: Stig Carlsson
  Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.