Sveriges Släktforskarförbund

Sök historisk församling

  Visa alla 

Sida  Första Nästa Nästa Sista  av 131
     Poster 2541 till 2560 av 2611

Östergarn
 
Se post  
Österhaninge kyrka
 
Se post  
Österlövsta
 
Se post  
Österplana
 
Se post  
Österslöv
 
Se post  
Östersund
 
Se post  
Östertälje
 
Se post  
Österunda
 
Se post  
Östervallskog
Östervallskogs socken, belägen invid norska gränsen, omnämns första gången 1531, Östanudsko, och var fram till 1917 annex till Holmedal. Från 1918 ingår socknen i Töcksmarks pastorat. Namnet är efter sjön Östen. Dess äldsta stavning...
Se post  
Östervåla
 
Se post  
Österåker
 
Se post  
Österåker
 
Se post  
Östhammar

Östhammars kyrka har byggts ut i anmärkningsvärt många etapper med tanke på att den inte är mer än drygt...

Se post  
Östmark
Åborna på några hemman och finntorp i norra delen av Fryksände socken, begärde på riksdagen, genom häradets bonderepresentanter, att avskiljas till ett särskilt pastorat. Kungl. Maj:t gav 1761 tillstånd till uppförande av en kapellkyrka...
Se post  
Östra Broby
 
Se post  
Östra Ed
 
Se post  
Östra Eneby
 
Se post  
Östra Frölunda
 
Se post  
Östra Fågelvik
Östra Fågelviks socken uppstod under medeltiden,och omnämnes första gången år 1400 Fuglauik. Socknen var annex till Väse ända fram till 1962 då församlingen blev eget pastorat. 2006 förenades församlingen med Väse till Väse-Fågelviks...
Se post  
Östra Gerum
 
Se post  
Sida  Första Nästa Nästa Sista  av 131
     Poster 2541 till 2560 av 2611

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.