Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Asmundtorp församling i Landskrona


Asmundtorps kyrka

När biskop Wilhelm Flensburg vid visitationen i Asmundtorp den 30 juni 1884 uppmanade församlingsborna att ”åt denna församling söka bereda ett tempel, som i varje fall kunde fylla de behov, som med ett tempel avses”, så blev detta en dödsdom över socknens vackra medeltida kyrka. Den revs 1895.

Under arbetet härmed blottades målningar i valven från 1100-talet, som av sakkunskapen betecknats som ”varande utan motstycke i nordisk medeltid”, utförda av den s.k. Finjamästaren.

 

Den nuvarande kyrkan är byggd i tegel i nygotisk stil. Den invigdes 1:a söndagen i advent den 28 november 1897 av kontraktsprosten Oskar Stenius, Svalöv.

Arkitekten Gustav Hermansson från Sundsvall, gjorde det vinnande förslaget under mottot ”Kyrie eleison”, vilket betyder ”Herre, förbarma dig”.

Byggmästare P.J. Ahlström, Landskrona, antogs som entreprenör för kyrkbygget, och material hämtades huvudsakligen från Asmundtorps eget tegelbruk.

Arkitekt Herman Sjöström från Lund, utsågs till kontrollant. Han har även gjort upp detaljritningar för predikstol och orgelfasad.

Kostnaden för den nya kyrkan uppgick till 250.000 kronor.
Textkälla:
Foto: 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.