Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Öckerö församling i Öckerö


Öckerö församling i Göteborgs stift

I Öckerö församling finns fyra kyrkor och två kyrkogårdar.

Mariakyrkan

Den äldsta kyrkan är Mariakyrkan med ursprung i 1400-talets mitt. Kyrkan ersatte en stavkyrka från 1200-talet, som hade anlagts på platsen för en forntida offerlund. I stavkyrkan valdes Magnus Håkansson (Magnus Lagaböter) till tronföljare i Norge, dit Bohuslän då hörde, midsommardagen 1257 med handen på det förmenta spån av Kristi kors, som Sigurd Jorsalafarare fört hem från Jerusalem. Under seklernas lopp förändrades Mariakyrkans exteriör och interiör ett flertal gånger. När Öckerö nya kyrka invigdes 1906 började Mariakyrkan förfalla och inom församlingen diskuterades till och med en rivning av det medeltida templet. Kyrkan räddades dock, renoverades genomgripande och återinvigdes 1944. Delar av dopfunten, ett triumfkrucifix och skulpturer av madonnan med barnet och Olav den helige är bevarade från det medeltida templet. De unika takmålningarna utfördes av Jean Liljedahl i slutet av 1700-talet.

Öckerö nya kyrka

Öckerö nya kyrka invigdes 16 september 1906 av biskopen i Göteborg E. H. Rodhe. Behovet av en ny och större kyrka hade diskuterats under många år och beslutet togs av en enhällig församling 8 april 1901. Den nya kyrkan förlades till en av de högsta punkterna på Öckerö och kunde med detta läge ses från alla församlingens tio bebodda öar. Kyrkobygget bekostades helt av församlingen när en ansökan om rikskollekt lämnades utan bifall. Det nya templet byggdes i stort efter ritningar från en kyrka i Vara i Västergötland och uppfördes i gråsten från Öckerö och huggen granit från Smögen. Att kyrkan byggdes i sten fick man ångra senare, då fukten gick rakt genom väggarna och åstadkom stora problem och stora kostnader. I början av 1930-talet välvdes innertaket och den från medeltidskyrkan hämtade altartavlan ersattes av ett förgyllt krucifix. En prydnad för kyrkan är de magnifika målade kyrkfönstren, utförda av konstnären Kristian Lundstedt. En ny predikstol uppsattes i samband med en omfattande renovering 1943 – 1944 och Kristian Lundstedt fullföljde sitt arbete med kyrkans förskönande genom sina takmålningar med motiv från Bibelns örtagårdar.

Hönö och Björkö kyrkor

Hönö kyrka byggdes 1934 och Björkö kyrka 1957. Båda kyrkorna uppfördes genom frivilliga insatser och helt utan insatser av skattemedel.

Kyrkogårdar

De två kyrkogårdarna finns på Öckerö kring Mariakyrkan och på Hönö. Öckerö kyrkogård har medeltida anor och inhägnas av en gråstens mur, som omtalas för första gången 1782. På kyrkogården finns en klockstapel från 1958, som ersatt en äldre stapel i nära anslutning till Mariakyrkan, som aldrig ägt någon kyrkklocka. På Hönö kyrkogård finns ett begravningskapell.

Församlingen

Öckerö församling var annexförsamling till Björlanda fram till 1664. Därefter blev Torslanda huvudförsamling med Öckerö som annex. 1928 blev Öckerö egen församling efter många års kamp och efter sitt första kyrkoherdeval.

 




Textkälla: Sture Olofsson
Foto: Claes-Göran Sörensson



 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.