Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Backaryd församling i Ronneby


HELIGA TREFALDIGHETS KAPELL

 

Modellen i norra korsarmen visar kyrkans föregångare, det kapell som byggdes 1630 i Ronneby församlings "norra fjärding" och som 1640, efter bifall av Christian IV, av biskop Winstrup invigdes som sockenkyrka i den nya Backaryd annexförsamling under Ronneby. När kyrkoherden i Ronneby, Knut Hahn, blivit biskop i Lund gjorde han 1682 Backaryd till eget pastorat med sin svåger Nils Corneus som kyrkoherde, dock sannolikt utan kungligt beslut. Den försummelsen torde prosten Henscher ha utnyttjat när han 1771 lyckades återansluta Backaryd som annex till Ronneby fram till sin egen död 1796. Den parentesen hade det goda med sig att byggandet av den nya kyrka kom igång, som invigdes 1799. Den gamla revs och såldes till egendomen Carlstorp vid Ronneby, där den blev mangårdsbyggnad och senare kontorsbyggnad till hälsobrunnen.

 

Högt och högtidligt är kyrkorummet och de många, höga fönstren släpper in mycket ljus. Höjden och de imponerande toscanska träkolonnerna ger karaktär åt det egentligen strama och enkla gustavianska rummet. Mittskeppets tak höjer sig genom ett rikt listverk över de smala sidoskeppens platta tak utanför kolonnerna. Kyrkan är symmetriskt byggd med sina två korta korsarmar mitt på långhuset. Var och en av dessa har haft läktare som nu är rivna. Kvar är däremot orgelläktaren i väster, byggd när kyrkan fick sin första orgel 1839. Där står den nuvarande orgeln, kyrkans fjärde, byggd av Hammarberg i Göteborg 1988. Fasaden tillhör det närmast föregående instrumentet från 1903.
Textkälla: Från Broschyr, Backaryds kyrka, Ronneby pastorat, Text : Björn O Svensson.
Foto: Carl-Axel Milsten 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.