Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Julita församling i Katrineholm


Julita kyrka - kungsgårdskapell eller sockenkyrka från 1100-talet.

   Den medeltida kyrkan byggdes om helt på 1720-talet, men rester av den romanska kyrkan finns kvar i grunden till det västliga koret.  Troligtvis har kyrkan fungerat som församlingskyrka. Munkarna i det närbelägna Saba kloster (Julita kloster) hade en egen kyrka som revs efter reformationen. På 1600-talet dekorerades kyrkans valv med blomrankor och bibliska bilder av av en målare som endast är känd som "Julitamästaren". Målningarna överkalkades senare men togs fram under 1900-talets första år. Tyvärr blev restaureringen alltför okänsligt utförd.

   De döda begravde man förr under golvet i kyrkan, ju närmare altaret desto finare.

   Socknens adelssläkter lät uppföra särskilda gravkor som förändrade kyrkans utseende. De mindre bemedlade församlingsborna fick sin gravplats på kyrkogården, där alla nu begravs.

 
Textkälla:
Foto: Arne Holmer 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.