Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Berga församling i Mariestad


 

Berga kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Lyrestads församling i Skara stift. Kyrkan ligger omkring sex kilometer nordost om Mariestad.

Ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet  eller 1200-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid ombyggnader på 1600-talet och 1700-talet. Nuvarande kor tillkom under1600-talets andra hälft. Nuvarande sakristia byggdes 1702 och kyrktornet tillkom 1712.

Kyrkan består av ett långsträckt, rektangulärt långhusmed åttakantigt kor i öster och kyrktorn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Långhusets och sakristians valmade sadeltak är täckta med enkupigt lertegel. Torntaket är täckt med träspån och har en plåttäckt tornspira som kröns med en tupp.
Textkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Berga_kyrka,_V%C3%A4sterg%C3%B6tland
Foto: Elisabeth Carlsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.