Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan Larv är moderförsamling i Larvs, Längjums och Tråvads församlingars pastorat.

Före den 1 januari 1962 var Larv moderförsamling i Larvs, Längjums, Tråvads och Södra Lundby församlingars pastorat.

Enligt Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 funnos kyrkor även i Edum och Vässby. Edum har uppgått i Larvs socken, och Vässby, som långt fram i tiden var egen jordebokssocken, har uppgått i Längjums socken.

Härad:
Laske

Stift:
Skara

-------------------

Tillägg. Källa Wikipedia.

Församlingen införlivade 2002 Längjums församling och Tråvads församling och ingår sedan dess i Vara pastorat.
Textkälla: ArkivDigital
Foto: Astrid Strömberg 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.