Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Bergsjö församling i Nordanstig


Nuvarande stenkyrka uppfördes 1843 - 1845 och ersatte en medeltida kyrka som eldhärjades 1842. Nedre delarna av äldre kyrkans torn ingår i nuvarande kyrktorn. Kyrkan består av rektangulärt långhus med utbyggd sakristia i öster och kyrktorn i väster. Ingångar finns i väster samt mitt på långhusets nord- och sydsida. Den nyklassicistiska exteriören är välbevarad och typisk för byggnadstiden. Kyrkorummet har till viss del behållit sin karaktär, även om den fasta inredningen och färgsättningen förändrades vid en genomgripande restaurering 1953. Altarväggens gestaltning, med fem arkadbågar och två stora målningar av Albert Blombergsson, härrör från byggnadstiden. Den ursprungliga altarpredikstolen flyttades till nordväggen och på dess plats sattes 1953 en ny altarprydnad. Framför portalen i sydväst tillfogades ett vapenhus, troligtvis under senmedeltiden då kyrkorummet också välvdes.
Textkälla: Wikipedia
Foto: Ivan Valfridsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.