Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Bergunda församling i Växjö


Bergunda ingår i Kinnevalds härad.

Kinnevalds härad var ett härad i södra Småland och östra Kronobergs län i smålandet Värend. Häradet motsvarar idag delar av Växjö kommun och Tingsryds kommuner. Tingsstället var tidigt i Ljungsåkra och spridda platser utan fast byggnad. 1803/1804 uppfördes ett tingshus i Jät som användes till 1910 då rätten flyttade till Växjö.

Bergunda är belägen cirka fem kilometer väster om Växjö i ett sjörikt område. Namnet Bergunda torde vara en sammansättning av berg och ”unden ”, det vill säga vattnet och sjön. (Det latinska unda=våg.)

Bergunda gränsar i norr till Öjaby, i öster till Öjaby, Växjö och Dänningelanda, i söder till Vederslöv, i väster till Öja och i nordväst till Lekaryd.

Församlingen ligger på den södra delen av en landhöjd men är i denna del mindre tydligt samman hängande. Kvälleberrg är socknens högsta punkt, 219 meter ö h. Vid Marklanda är höjden 200 m Marklanda och norr om Ask 186 m. Medelhöjden i övrigt är 150-160 m. Genom socknen går en rullstensås som sträcker sig från Tunatorp i Öjaby socken, fortsätter genom Hälgevärma och västra stranden av norra Bergundasjön.

De största sjöarna är Bergkvarasjön och Norra och Södra Bergundasjöarna. Av de sistnämnda tillhör endast västra delen Bergunda. De avvattnades tidigare genom den s k Kungsådran som rinner ut i Helgevärmaån, Helige å i Bergsnäs. På vägen ner till Bergkvarasjön finns forsar vid Räppe, Otterström och Örsled.

Socknens hemmantal utgör 29 3/4 mantal, därav 1½ krono-, 3 1/4 skatte- samt 25 1/4 frälsehemman. Anmärkningsvärt är att av hela hemmanstalet 23 5/8 mtl tillhör ett enda gods. Av återstående 6 1/8 mtl utgör 1 1/4 boställen och endast 4 7/8 tillhör självägande bönder. 1896 är brukningsdelarna 35 st medan jordtorp och andra jordlägenheter 108 st. En ägare förfogar mer än 100 ha öppen jord, medan övriga 16 ägare och 18 brukare av andras jord förfogar 2 – 20 ha.

Socknen var indelad i följande rotar Bergkvara, Bergunda, Härensås,Långstorp,Marklanda,Rockatorp ochRäppe rote.
Textkälla: Bygdeband
Foto: Bergunda Hembygdsförening 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.