Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Billinge församling i Eslöv


Kyrkan invigdes den 27 augusti 1865. Arkitekt var Helgo Zettervall. Inskriptionen på en stentavla över kyrkans huvudingång, daterad år 1864, berättar att "En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget".

Den gamla kyrkan, som revs 1863-64, låg på samma plats som den nya. Från den gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och pelare kvar. I den nya kyrkans murar ingår mycket sten från den gamla kyrkan. Dopfunten av sandsten från 1100- eller 1200-talet, med dopfat av mässing från 1500-talets senare hälft, finns också kvar från den gamla kyrkan. Vidare har två kyrkklockor bevarats. Storklockan gjöts 1750 och lillklockan 1792, "då Sverige sörjde Gustaf III, fallen för inhemsk mordisk hand".

Den gamla klockarebänken användes fram till 1881. Här satt ibland den riksbekante Billinge-klockaren Nils Lilja, hedersdoktor vid universitetet i Göttingen.
Textkälla: Kyrkor i Mellanskåne, MSK
Foto: 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.