Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Binneberg församling i Skövde


 

Binnebergs kyrka är en kyrkobyggnad i Skövde kommun. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Binnebergs socken. Nu är den församlingskyrka i Frösve församling och tillhör Skara stift.

Kyrkan uppfördes någon gång på 1100-taletoch var ursprungligen försedd med absid. Kyrkan var vid sitt uppförande den absolut minsta stenkyrkan i landskapet. Dess invändiga mått av långhus uppskattas till 4 x 4,5 meter. I ett senare skede har byggnaden förlängts både åt väster och öster. Vid första utbyggnaden i öster revs absidkoret och ersattes då av en modern tresidigt avslutad tillbyggnad. Den ursprungliga ingången var mitt på södra väggen. Socknen var i areal den allra minsta i Västergötland under medeltiden. Byggnaden förlängdes åt väster vid okänd tidpunkt. Nuvarande kor och sakristia tillkom 1733.
Textkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Binnebergs_kyrka
Foto: Elisabeth Carlsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.