Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Bjurtjärn församling i Storfors


På 1640-talet bildades Bjurtjärns socken genom en delning av Karlskoga socken. Bjurtjärn förblev annex till Karlskoga till 1869 då församlingen blev ett eget pastorat. Bjurtjärn förblev tillhörigt Karlskoga härad och Örebro län till 1952, då socknen överfördes till Värmlands län. 1962 blev Bjurtjärn i kyrkligt hänseende annex till Lungsund. Från 2002 ingår församlingen i Storfors pastorat. 2010 sammanslogs Storfors, Lungsund och Bjurtjärn till Storfors församling. Namnet är givet efter Bjur, dvs bäver. Bjurtjärn är en av Karlskoga härads tre socknar och har en total yta av ca 184,20 km2. Tidigare fanns även Karlsdals församling som uppgick i Karlskoga 1922.


Textkälla: http://www.varmlandsrotter.se/varmland/s-bjurtjarn-start.htm
Foto: Carl-Johan Ivarsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.