Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Naverstad församling i Tanum


Kyrkobyggnaden
Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talets senare hälft. Eftersom kor och långhus inte ligger i förband kan långhuset ha tillkommit senare än koret. År 1669 byggdes ett torn på västra gaveln men 6 november 1736 skadades tornet på grund av "storm och jordbävning". Tornet byggdes åter upp men förstördes återigen 1746 på grund av ett blixtnedslag. Inget nytt torn har byggts utan klockorna hänger i en klockstapel uppförd 1747. Någon gång under 1600-talet eller 1700-talet fick kyrkorummet större fönsteröppningar.
Vid en ombyggnad 1822-1824 revs en triumfbåge som skiljde koret från övriga kyrkorummet. Ett stenaltare ersattes med altare av trä. Ett nytt innertak byggdes 1892 då det det äldre bevarades innanför det nya. Vid en restaurering 1927-1928 togs det gamla innertaket fram. Samtidigt återuppbyggdes triumfbågen mellan koret och övriga kyrkorummet. Stenaltaret murades upp igen. Nuvarande sakristia uppfördes.

Takmålningarna
Kyrkans takmålningar utfördes 1731 av Christian von Schönfeldt enligt ett kontrakt som hade tecknats redan 1728. De utgör ett mellanspel i Schönfeldts långa serie av kyrkomålningar i Västsverige, där han prövade nya idéer. Varken han eller hans lärjungar skulle emellertid senare utföra några liknande.
Textkälla: Wikipedia
Foto: Wikipedia 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.