Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Björksta församling i Västerås


Björksta kyrka

Västerås
Tel: Pastorsexpedition
             021-81 84 80      
Fax: 021-207 31

E-post: kungsara.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kungsaraforsamling 

Öppet sommartid kl 08.00-20.00.

Uppförd med cyklopiska murar. Dess äldsta del är troligen från 1200-talet. Utbyggnaden av kyrkan mot öster avslutades omkring år 1300, då kyrkan fick sitt höga tredelade korfönster. Kalkmålningarna är från mitten av 1400-talet. I tornrummet märks en internationellt känd träskulptur av den Helige Ola från 1330-40 talet. Predikstolen bär årtalet 1652. Invid kyrkan finns en hällristning samt älvkvarnar i kyrkväggen.
Textkälla:
Foto: Hans Appelfeldt 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.