Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Ramsberg församling i Lindesberg


Platsen för Ramshytte kapell är okänt, men en del dokument tyder på att den första kyrkan är utbyggd till att bli kyrka nummer två. De dokument som finns om den första kyrkan är från en biskopsvisitation 1629 där det sägs att kyrkan var byggd av trä anno 1589.

Församlingens andra kyrka började man bygga på 1673 och för att kunna finansiera bygget, fick man hjälp dels från stiftet och dels från andra socknar runt omkring. Ramsbergs sockens handlingar från 1684, säger att den nya kyrkan var åttkantig, byggd av trä och saknade torn. Taket var spånslaget och tjärat och kyrkan var rödfärgad.

Intill själva kyrkan låg klockstapeln. Den förbättrades på 1680-talet genom att man byggde in klockorna och 1688 satte men dit ett guldfärgat kors på klockstapelns tak. Storskifteskartan över Ramshyttans inägor 1776 visar att klockstapeln var placerad en bit från kyrkan och att man i kyrkogårdsmuren hade ett litet kyrkohärbärge.

Även den kyrkan blev för liten, och grunden till den tredje kyrkan lades 1787. Böndagen den 25 oktober 1789 hölls där den första gudstjänsten i Ramsbergs församlings tredje kyrka. Kyrkan har ett rundat kor i öster, sakristia i öster; tornet i väster och vapenhus i söder. Som byggmästare och upphovsman var Gustaf Westman.
Textkälla: Flydda dagar 2013, Gunilla Didriksson
Foto: Maria Lagerman 2008 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.