Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Borgholm församling i Borgholm


När Borgholm grundades 1816 fanns ingen kyrka i Borgholm, och invånarna fick bege sig till Köpings kyrka eller Räpplinge kyrka. Borgholms kyrka byggdes först år 1879 efter ritningar av Ernst Jacobsson vid Överintendentsämbetet. A. Chronwall i Kalmar fick i uppdrag att leda byggnadsarbetet. Kyrkan byggdes i natursten med putsad fasad i en egen ”konstruerad medeltidsstil” med rundbågefriser och strävpelare. Tornet fick sin plats i mitten. Den östra delen blev kyrksal och den västra skolsal. Numera är den västra delen församlingssal. Kyrkan invigdes av biskop Pehr Sjöbring Pingstdagen 1879. Kyrkorummets interiör var fram till 1960 präglad av nyklassicism. 1960-1961 skedde en genomgripande förändring under ledning av arkitekt Carl Hampus Bergman. Det skedde helt i modernism ens stilbildning. En helt ny inredning plånade ut alla spår av sent 1800-tal. Kyrkorummet försågs med fönster av färgat glas och smide komponerade av Harald Garmland och Erik Höglund .Det runda fönstret i koret ersattes av ett långsmalt. Altare, altarring och predikstol förnyades. Kyrkbänkarna togs bort till förmån för stolar.(Stolarna har senare ersatts av ny kyrkbänksinredning). Innertaket byggdes om till plant. I ett rum i tornets nedre del mitt emot huvudentrén har ett dopkapell inrättats som pryds av två fönster varav ett i glasmosaik av Erik Höglund samt ett runt fönster (tidigare korfönster) av Erik Jerken 1929 med motivet "Den gode Herden".

I tornet med sin höga gotiskt inspirerade spira hänger två klockor. Den stora kyrkklockan göts 1872 av Joh A Beckman. Den lilla kyrkklockan kommer ursprungligen från Bredestads kyrka i Aneby kommun och göts 1756 av Elias Fries Thoresson.

Inventarier

 • Triumfkrucifix i smide som formgivits av Harald Garmland. Gåva 1961 av dåvarande Borgholms konstförening.
 • Fristående altare från renoveringen 1960- 1961 ritat av Carl Hampus Bergman.
 • Predikstol 1960- 1961, ( även denna är ett verk av C H Bergman.)
 • Altarkrucifix , komponerat av konstnären Sven-Bertil Svensson.
 • Flyttbart altarskrank i smide med knäfall. 1960- 1961.
 • Fyra golvljusstakar av trä i koret.
 • Ljusbärare "Livets träd", utformad av Elving Brask ,1998.
 • Åttakantig dopfunt i röd kalksten utförd 1940 av Ölands Sandviks Bruk AB.
 • Kormatta "Skärvor" togs i bruk 2000. Designad av Gertie Lundberg.
 • Votivskepp i form av en fullriggare, tillverkad av Emil Johansson och Axel Jansson. Gåva till kyrkan 1960.
 • Öppna kyrkbänkar tillkom 1984 . (Ersatte 1961 års stolsinredning)

Orgel

Orgel som har sin plats i koret har inte mindre än 960 pipor. Den har en äldre kororgel inbyggd och har tillverkats 1995 av J. Künkels Orgelverkstad, Färjestaden.
Textkälla: WIKIPEDIA
Foto: WIKIPEDIA 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.