Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Borgvik församling i Grums


Sedan början av 1600-talet fanns i västra delen av Grums socken ett järnbruk i Borgviksälven. Dess ägare fick 1716 kungligt tillstånd att bygga en kyrka och bilda en egen kapellförsamling för brukets och de kringliggande hemmanens behov. Den nya församlingen blev annex till Nor, och från 1921 till Ed. 2010 gick Ed och Borgvik samman i Ed-Borgviks församling. Namnet Borgvik är givet efter gårdarna och bruket Borgvik. Förleden kan knappast vara ordet Borg, utan möjligen Bor "höjdsträckning" eller "landsträcka" som här mellan Värmeln och Borgvikssjön. Gårdarna ligger utmed en sådan. Namnet tillkommer ursprungligen Borgvikssjön eller ett parti av denna. Borgvik nämns första gången 1397 "Östre Burwika qwarn". Borgvik är en av Grums Härads fem socknar och har en total yta av ca 61,30 km2.


Textkälla: http://www.varmlandsrotter.se/varmland/s-borgvik-start.htm
Foto: Carl-Johan Ivarsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.