Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Almesåkra församling i Nässjö


Almesåkra som namn finns nämnt redan på 1300-talet och härstammar från namnet Almar och hans åker.
Platsen där nuvarande kyrka är uppförd har tidigare rymt flera kyrkor.Troligen fanns en kyrka redan på 1200-talet och denna ersattes av en ny på 1500-talet. 1694 invigdes åter en ny kyrka.

Nuvarande kyrka uppfördes under krisåren 1867-1870 under stora uppoffringar från socknens bönder och torpare.
Den ritades av Överintendentsämbetets arkitekt J A Hawerman och byggmästare var FD Bergström från Skara.
Kyrkbygget planerades och diskuterades i 30 år innan man kom igång!
Textkälla: Svenska kyrkans hemsida
Foto: Svenska kyrkan 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.