Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Vad församling i Skövde


Kyrkan finns omnämnd 1302, då konung Birger undertecknar ett brev vid Vads kyrka i Västergötland. 1724 utvidgades kyrkan åt öster genom att det gamla koret revs och ett längre och bredare kor byggdes. Kyrkan fick då också sin nuvarande altartavla, som föreställer den uppståndne Kristus som håller korset i sin hand. På altartavlans vänstra sida finns en bild av Mose med 10 Guds bud, vem den högra bilden föreställer är osäkert. Även predikstolen, försedd med träskulpturer av de fyra evangelisterna, är från 1700-talet.
Textkälla: Svenska Kyrkan
Foto: Anna-Lena Hultman 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.