Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Bringetofta församling i Nässjö


Bringetofta kyrka är en av de äldsta och bäst bevarade av de gamla stenkyrkorna i Njudung. Den anses vara byggd av en under 1000-talet mycket verksam kyrkbyggare och stenskulptör, som till namnet är okänd men brukar kallas Njudungsmästaren. En gammal dopfunt, av vilken bara fragment nu återstår, är förmodligen också ett verk av denne mästare. Den medeltida kyrkan, bestående av långhus och kvadratiskt kor med halvcirkelformad absidavslutning (s k A-typen), har trots senare utbyggnad till väsentligt del kunnat bevaras. Södra långmuren till hela sin längd (14 m), takstol och bjälklag av ek, triumfbågen mellan kor och långhus och det lilla korfönstret mot söder är intressanta detaljer från den ursprungliga kyrkan.

I början av 1750-talet genomfördes ett omfattande arbete, som förändrade såväl kyrkobyggnadens exteriör som dess interiör. Långhusets valv och en stor del av dess norra vägg revs, och kyrkan utvidgades mot norr genom en tillbyggnad av trä. Då nu "träkyrkan" kom att innehålla de flesta bänkplatserna och man därifrån inte kunde se altartjänsten, togs det gamla medeltida altaret ner och ersattes med ett nytt altare vid södra långhusväggen, mitt emot utbyggnaden. Orgelläktaren tillkom i samband med tillbyggnaden 1755.

Kyrkans långhus blev under senare delen av 1500-talet förlängt åt väster i samband med att kyrkan återställdes efter att ha härjats under nordiska 7-års kriget. Kor och långhus fick troligen vid samma tillfälle kryssvalv av tegel, varav korvalvet fortfarande finns kvar.

Sakristian tillkom omkring 1500. Efter reformationens införande fick kyrkan bänkinredning med snidade gavlar och dörrar. Bänkmotivet går igen på barriären till "knektaläktaren".
Textkälla: Svenska kyrkans hemsida
Foto: Svenska kyrkan 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.