Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Yllestad församling i Falköping


 

Yllestad kyrka i Vartofta härad, Falköpings kommun är belägen c:a 2 mil sydost om Falköping.
I Yllestads församling som hör till Falköpings pastorat, ingår sedan den 1 januari 2002 Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka och Vistorps församlingar.
1927- 2002 var Yllestad ett eget pastorat där Näs, Vistorp, Vartofta-Åsaka och Kälvene församlingar ingick.
Före den 1 maj 1927 utgjorde Yllestad, Näs och Vistorp å ena sidan samt Vartofta-Åsaka och Kälvene å den andra två skilda pastorat.

Yllestads gamla medeltidskyrka revs i början av 1840-talet och ersattes av den nuvarande stenkyrkan i nyklassisk stil. Skatteunderlaget för den nya kyrkan var dock litet och man fick tillstånd att uppta kollekt i rikets alla kyrkor för att bygget skulle bli av. Kyrkobygget påbörjades 1843 och var färdigt först 1848. Det fanns gott om sten till murarna, men timmer till trävirket fick man köpa utsocknes.
De dominerande färgerna i kyrkan är vitt, guld och blått. På altaret tronar ett stort förgyllt kors i trä med Kristi törnekrona och svepduk. Vid korsets fot finns också ett ankare, ett brinnande hjärta och en palmkvist. Nischväggen bakom korset är täckt av en färgad bonad, som döljer spåren efter det kraftiga jordskalv som skakade Sverige och Yllestad 1904. Skalvet var så kraftigt att väggen framme vid altaret sprack från golv till tak. I kyrkan finns också ett vackert orgelverk byggt 1864 av den kände orgelbyggaren Svante Johansson i Liared.

 
Textkälla: Svenska kyrkans hemsida
Foto: Mikael Jonsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.