Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Åland församling i Uppsala


Ålands kyrka är en kyrkobyggnad i Ålands socken i Uppsala kommun. Den tillhör Norra Hagunda församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger ligger vid Sävaån invid riksväg 72 mellan Uppsala och Sala.

 

Kyrkan är uppförd av gråsten som salkyrka. Sakristia och vapenhus är vidbyggda i norr respektive söder. Kyrkan har putsade fasader och långhuset anses härstamma från tidsperioden 1250-1350. Sakristian är också från samma tid. Vapenhuset uppfördes dock senare under medeltiden, troligen på 1400-talet. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende på 1700- och 1800-talen.
Textkälla: Wikipedia
Foto: 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.