Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Årsunda församling i Sandviken


Årsunda kyrka kan med fog kallas "tidernas kyrka". Kyrkan är gammal och har, tack vare att den sluppit hårdhänta restaureringar, på ett ovanligt sätt bevarat många av de spår som de olika seklerna lämnat efter sig. Byggnadsverk och föremål från nio sekler finns i kyrkan.

Äldst är runstenen som står i vapenhuset. Den härrör från senare vikingatid och framställer sagan om Sigurd Fafnesbane.

Från 1200-talet kommer dopfunten i kalksten, det stora triumfkrucifixet samt processionskrucifixet och S:t Olofsskulpturen på norra korväggen.

Under 1300-talet byggde man efter hand en gråstenskyrka utanpå den gamla träkyrkan som användes under byggnadstiden.

På 1400-talet slogs takvalven och kyrkan fick träskulpturerna Madonnan med barnet och Maria Magdalena vilka har sin plats jämte S:t Olof.

Årsunda blev eget pastorat under 1500-talet efter att tidigare lytt under Ovansjö. Vid denna tid tillkom kalkmålningarna och troligen också altarskåpet vilket är tillverkat i Antwerpen 1510-1515. Detta är ett Mariaskåp som har Madonnan med barnet i centrum.

Ljuskronan, som hänger i ett norrfönster, införskaffades år 1667 men är medeltida. Predikstolen från 1678. Under detta århundrade tillkom troligen också en klockstapel.

I början på 1700-talet införskaffades de två bakre ljuskronorna samt dopängeln. På 1770-talet utvidgades kyrkan med en ny sakristia i öster, ett tredje valv i långhuset och det förhållandevis stora tornet. Klockorna flyttades till tornet och klockstapeln revs. Likaså revs den gamla sakristian i norr och vapenhuset i söder. De medeltida kalkmålningarna överkalkades och altarring, bänkinredning och läktare insattes. På läktaren står en unik Cahmanorgel från 1714.

På 1830-talet avlägsnades de "rysliga bildansikten som kunde vara farliga för qvinnor och svagare personer" (citat från sockenstämmoprotokoll) som hade sin plats på nedre delen av predikstolen.

Vid en restaurering 1924 togs kalkmålningarna fram, träskulpturerna konserverades och sattes på sina nuvarande platser.

 

Utdrag ur "Liten vandring genom historien i Årsunda kyrka".

 

Utanför och inne i kyrkans golv  finns ett antal gamla hällar från 1600/1700-talet.
Textkälla:
Foto: L Hagström 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.