Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Älvsåker församling i Kungsbacka


Älvsåker socken har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Älvsåkers församling. Älvsåkers församling ingår i Kungsbackas kontrakt i Göteborgs stift. Församlingen ingår i Tölö – Älvsåkers pastorat i Kungsbacka kommun i Hallands län.
Kyrkan var ursprungligen en medeltida stenkyrka från 1200-talet. Den förlängdes 1756 med en halvrund koravslutning åt öster. Kyrkan restaurerades 1880 och de då övermålade takmålningarna från 1760, utförda av Ditlof Ross togs fram. Under dessa takmålningar som föreställer skapelsen, kan de äldre takmålningarna från början av 1700-talet anas, utförda av Sven Wernberg.
Älvsåkers kyrka är vitrappad med ett rött tegeltak. Den har en fristående åttkantig vitmålad klockstapel i trä från 1768, som renoverades 2005 - 2006. Den är placerad sydost om kyrkan. På vindflöjeln är årtalen 1779 och 1905 angivna. Klockstapeln har två klockor från 1768 respektive 1782. Den yngre av klockorna är prydd med en bild på Gustav III och hans gemål Sofia Magdalena av Danmark.
Dopfunten i skulpturerad sandsten är sannolikt från 1200-talet. I taket hänger fyra ljuskronor, en basunängel från 1700-talet och ett votivskepp. En brudbänk är från 1700-talet, en offerkista från mitten av 1700-talet och fem ljusstakar från 1600-talet. Predikstolen är utförd av K Nordenskjöld 1936 med snidade bilder av evangelisterna men ljudtaket från 1600-talet är bevarat från den gamla predikstolen och har inskrifter på danska. Vid uppförandet av ett nytt altare 1985, återanvändes den medeltida altarskivan av sten med relikgömma, som tidigare förvarats i vapenhuset. Bakom altaret finns ett triumfkrucifix föreställande Kristus Segraren, den himmelske Konungen. Det är utfört 1985 av konstnären Eva Spångberg och motivet är hämtat från Uppenbarelseboken 1:13,17.

Orgeln är tillverkad 1968 av Lindegren Orgelbyggeri AB men fasaden från en orgel byggd 1844 har behållits
Textkälla: Sammandrag av olika källor/Siv Bergenek, 2018
Foto: Sven-Arne Svensson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.