Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Öved församling i Sjöbo


Öved var tidigare annexförsamling i Skartofta och Öveds pastorat. Jämlikt kungl. brev 1806-08-16 förenades Skartofta och Öveds församlingar till förrättande av gemensam gudstjänst i Öveds kyrka och som en församling med gemensam kyrkobokföring benämnt Öveds pastorat. Fr.o.m. 1929-05-01--1961 utgjorde Öved och Björka ett pastorat.
Sedan 1962-01-01 utgör Västerstad, Östraby, Öved och Östra Kärrstorp ett pastorat i Färs kontrakt.
Källa: Riksarkivet, Öveds kyrkoarkiv

Öved var 1962-1973 annexförsamling i Västerstads, Östraby, Öveds och Östra Kärrstorps pastorat. 1974-2001 annexförsamling i Fränninge, Vollsjö, Brandstads, Öveds och Östra Kärrstorps pastorat. Församlingen uppgick 2002 i Östra Kärrstorps församling.
Källa: Arkiv Digital

Östra Kärrstorps församling uppgick 2010 i Vollsjö församling.

Kyrkan är en av Sveriges mest utpräglade rokokokyrkor, ritad av arkitekt Hårleman, och invigdes 1761. Kyrkan som byggdes som en slottskyrka åt Övedskloster bekostades av Hans Ramel.
Källa: Svenska kyrkan, Vollsjö församling
Textkälla: Riksarkivet, Arkiv Digital och Svenska kyrkan, Vollsjö församling
Foto: Staffan Persson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.