Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Åker församling i Strängnäs


Åker kyrka

Kyrkans äldsta delar, tornet och vissa partier av långhuset, anses stamma från 1100-talets senare hälft. Omkring år 1300 förlängdes kyrkan österut och försågs något senare med sakristia, medan det södra skeppet tillbyggdes omkring år 1500, då också vapenhuset tillkom.

1629 emottog kyrkan predrikstolen som gåva av konung Gustav II Adolf, vilken också skänkte en oljemålning framställande Törnekröningen, såsom altarprydnad. Hertig Fredrik Adolf lät emellertid bortföra denna och iordningställde som kompensation en kopia, vilken numera är placerad i trappuppgången, sedan församlingen vid restaureringen 1953 låtit återuppsätta sitt vackra medeltida altarskåp. Under 1990 lät församlingen uppsätt ett par mindre läktarbyggnationer.

Bland övriga inventarier stammar dopfunten från 1200-talet och triumfkrucifixet från 1500-talet, liksom den äldsta av kyrkan fyra malmkronor. Interiören prydes vidare av ett par begravningsvapen från slutet av 1600-talet.

De bägge stigluckorna i kyrkogårdsmuren samt klockstapel härrör från 1700-talet.

 

Församlingen

1845 införlivades Ärja församling i Åkers Församling. 2002 bildades Åker-Länna församling genom att Åkers och Lännas församlingar gick samman. 
Textkälla: STF nr 2070/54 samt Församlingens hemsida
Foto: Christer Ståhl 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.