Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan By är en av Värmlands äldre socknar och omnämns troligen i medeltidsbrev första gången 1315 "bij". By blev tidigt moderförsamling i ett pastorat som också bestod av Bro, Södra Ny och Huggenäs. Under 1800-talets andra hälft uppstod en tätort på den gamla marknadsplatsen Knusesund vid Byälven. Tätorten fick namnet Säffle och upphöjdes 1882 till köping. Snart fick köpingen sin egen kyrkobokföring och 1911 avskildes den till en särskild församling. Köpingen utvidgades vid flera tillfällen på moderförsamlingen Bys bekostnad, och 1943 uppgick By kommun i borgerligt hänseende med Säffle, varvid även den kyrkliga församlingen uppgick i Säffle församling, som också blev moderförsamling i pastoratet. Namnet By är givet efter den vid kyrkan belägna prästgården, ännu ofta kallad By. Namnets härledning är okänt. By är en av Näs Härads tio socknar och har en total yta av ca 88,79


Textkälla: http://www.varmlandsrotter.se/varmland/s-brunskog-start.htm
Foto: Gunnar Jonsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.