Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Kungsholms/Ulrika Eleonora kyrka församling i Stockholms stad


Kungsholmen hörde från början till Solna och S:ta Clara församlingar, men år 1671 fick öborna regeringens tillstånd att uppföra kyrka och bilda församling. Kyrkan fick namnet Ulrica Eleonora, efter Karl XI gemål.


Först firades gudstjänster i en liten interimskyrka av trä, men 1673 lades grundstenen till den nya kyrkan. I brist på pengar låg arbetet nere i tio år. År 1685 återupptogs arbetet och första söndagen i advent 1688 invigdes kyrkan av ärkebiskop Svebilius. Arkitekt var Mathias Spieler och byggmästare Mårten Hack.

Med anledning av den stora befolkningsökningen i början av 1900-talet delades församlingen till två: S:t Görans församling på västra Kungsholmen och Kungsholms församling på den östra delen av Kungsholmen. Restaureringar och tillbyggnader har genomförts gång efter annan under 1700- och 1800-talen. Först år 1810 uppfördes kyrktornet och det Westinska gravkoret tillbyggdes år 1835. Genomgripande restaureringar skedde åren 1954-56, då man försökte återge kyrkan dess karolinska karaktär. Mellan åren 1995 och 1997 renoverades kyrkan både in- och utvändigt. På grund av röta i träkonstruktionen byttes vissa trädetaljer ut och ny kopparplåt lades också på taket. Under denna omfattande renovering var kyrkan helt stängd och gudstjänster firades i församlingssalen på Parmmätargatan. I september 1997 återinvigdes kyrkan och man firade det med en festvecka.Textkälla: Kungsholmsförsamlings Hemsida & http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsholms_kyrka
Foto: 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.