Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Östra Ämtervik församling i Sunne


Östra Ämterviks kyrka Östra Ämterviks kyrka uppfördes i sten åren 1797-98. Stenkyrkan föregicks av en träkyrka, sannolikt medeltida, belägen ca 100 meter sydväst om den nuvarande kyrkplatsen. Den nya kyrkan uppfördes, tvärtemot gängse traditioner, i nord-sydlig riktning med koret i söder. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med utbyggt, halvrunt kor i söder och torn vid långhusets gavel. Sakristia vidbyggdes i söder 1844. Kyrkobyggnaden är alltjämt präglad av byggnadstidens strama nyklassicism. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundvälvda fönsteröppningar. Västtornet kröns av en flack huv med lanternin. Den fasta inredningen härrör till stor del från 1800-talet. Det bevarade korarrangemanget med altarprydnad och kororgel utgör en helhet som är unik i sitt slag. Kororgeln byggdes 1840 av orgelbyggaren Andreas Jönsson. Vid en restaurering 1984 tillkom inbyggnaden under läktaren. Kyrkomiljön med Herresta prästgård utgör ett centralt inslag i Selma Lagerlöfs författarskap. Författarinnan vilar i den lagerlöfska familjegraven på Östra Ämterviks kyrkogård.


Textkälla: Länsstyrelsen Värmland
Foto: Marie Söhrman 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.