Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Alster församling i Karlstad


Alsters socken uppkom under medeltiden och var länge Annex till Väse. En del lades vid slutet av 1500-talet till då nybildade Nyed. Socknen blev 1869 eget pastorat för att 1962 läggas under Nyed. 2006 förenades församlingen med Nyed och Älvsbacka till Alster-Nyedsbygdens församling.

Namnet Alster har från början varit Alstrem (1348) och innehåller älven Alstrans namn och ordet hem, här troligen i betydelsen "bygd". Förleden är säkerligen ett ganska vanligt vattennamn med ordkärnan alstr-, troligen innebärande "växande, svällande", och syftar på Alsterälvens utvidgning i sjön Alstern. Alster är en av Väse Härads tre socknar och har en total yta av ca 128,80 km2.
Textkälla: http://www.varmlandsrotter.se/varmland/s-alster-start.htm
Foto: Gunnar Jonsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.