Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Alunda församling i Östhammar


De äldsta delarna av Alunda kyrka härstammar från 1200-talet, bl a tornets neder del och hela västerpartiet av den stora korskyrkan. Men även i östra korsarmen och i sakristian ingår rester av 1200-talets kraftiga stenkyrka, vilken på 1400-talet förlängdes österut till nuvarande mått. På 1400talet har kyrkan också försetts med tegelvalv samt med två tillbyggnader i söder: en korsarm och ett vapenhus. Kyrkan har härjats av brand vid tre tillfällen, nämligen 1542, 1715 och 1859-vid sistnämnda tillfälle endast korets inre.
Efter en renovering åren 1898-1899 då kyrkan bl a fick öppen bänkinredning var det 1937 dags för en genomgripande restaurering. Målningarna i koret togs nu fram och slutna bänkkvarter återinfördes. Hela exteriören fick ny färgsättning. År 1962 försågs exteriören med ny puts och taken belades med kopparplåt. En inre renovering företogs 1967 varvid bänkarna fick sin nuvarande färgsättning. År 1978 tillkom kororgeln. Alunda kyrka har genom seklens lopp fått ta emot många gåvor och är f ö rik på minnesmärken
Textkälla: Svenska kyrkans hemsida 20130808
Foto: Alunda församling 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.