Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Farhult församling i Höganäs


Farhults kyrka tillhör Farhult-Jonstorps församling, och är en del av Svenska Kyrkan i Kulla Pastorat, Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar i romansk stil uppfördes vid 1100-talets slut eller 1200-talets början. Under 1400-talet slogs tegelvalv i långhus och kor, och det uppfördes även ett vapenhus och kyrktorn i väster. I mitten av 1800-talet murades långhusets södra portal igen och vapenhuset revs. Ny ingång togs upp vid tornets västmur. Kyrkans fönster utvidgades till nuvarande storlek. Sedan dess har kyrkans exteriör varit oförändrad.

1953 genomfördes en omfattande invändig restaurering, då bl a kalkmålningar från början av 1300-talet framtogs i absiden.
Textkälla: Wikipedia
Foto: Eivor Herodes 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.