Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Felestad församling i Svalöv


Felestads kyrka anses vara byggd omkring år 1200 (± 20år). Den är uppförd i tegel på en grund av natursten. Skånes äldsta tegelkyrka är Gumlösa. Den är invigd 1192 av Ärkebiskop Absalom.

Byggnadsstilen är romansk, alltså med rundbågar. Detta framgår av de ursprungliga valven i koret och absiden. Dessutom har man i krets och långhusets väggar funnit rester av rundbågig fönster. Under 1980-taler har man upptagit ett smalt fönster med rundbåge i den svängda absiden. Frisena på korets och absidens ytterväggar vitnar även om rundbågsstilen i kyrkans ursprungliga utformning.

Långhuset försågs från början med ett platt tak av trä. Detta ersattes senare med de nuvarande valven, vilka sannolikt restes på 1400- eller 1500-talet. De nuvarande fönstren i långhus och kor har tillkommit i samband med en restauration, som sannolikt skedde i samband med uppförandet av det nuvarande tornet. Detta byggdes på 1870-talet efter ritningar ava den kända kyrkoarkitekten C.G.Brunius.

Det nuvarande tornet är byggt av kilad gråsten och skänker en skånsk särprägel åt kyrkan. Det tidigare hade fått förfalla och rasade på 1600-talet. Det var byggt av natursten. Sedan det rivits uppfördes en klockstapel av trä på kyrkogårdens nordvästra hörn. Under mellantiden placerades kyrkklockan på långhusets tak vid västra gaveln under en huv av trä. Kyrkklockan är mycket gammal. Den har omgjutits i Hörby 1857. En inskription lyder: "Lovadt vare Herrens namn från nu och i evighet". Det är underskrivet av kyrkoherden G.H.Aulin och kyrkvärdarna Håkan Andersson och Måns Andersson.
Textkälla: svenska kyrkan
Foto: 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.