Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Filipstad församling i Filipstad


Staden Filipstad fick stadsprivilegier den 6 april 1611 av Karl IX, och benämnes då Philippistadh. Kyrkan som tidigare stått vid Kalhyttan flyttades till staden och Filipstad blev moderförsamling i ett pastorat som efterhand kom att utökas med de nyupprättade församlingarna Gåsborn, Brattfors, Nordmark och Rämmen. Dessa blev under 1800-talet självständiga pastorat, varvid det gamla pastoratet endast bestod av Filipstads och Färnebo församlingar. 1962 återfördes Brattfors och 1975 Nordmark till Filipstads pastorat, medan Färnebo församling uppgick i Filipstad 1971. Från 2002 ingår Brattfors, Gåsborn, Kroppa, Nordmark, Rämmen i Filipstads pastorat. 2010 gick Filipstad, Brattfors, Nordmark, Rämmen, Gåsborn och Kroppa samman till Filipstads församling. Namnet Filipstad är givet efter Kung Karl IX:s yngste son, hertig Karl Filip, som i faderns testamente 1605, bestämts till innehavare av landskapet som hertigdöme. Filipstad är en av Färnebo härads nio socknar och har en yta av ca 93,51 km2.


Textkälla: http://www.varmlandsrotter.se/varmland/s-filipstad-start.htm
Foto: Anette Carlsson 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.