Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Gammalstorp församling i Sölvesborg


Gammalstorps kyrka ligger i Gammalstorp i Lunds stift. Den är en församlingskyrka i Sölvesborgs församling. 

Gammalstorps församling uppgick 2006 i Gammalstorp - Ysane församling.  2014 införlivades, till Sölvesborgs församling, den del av Gammalstorp-Ysane församling som tidigare utgjort Gammalstorps församling.

En medeltida kyrka byggdes på den före detta” kyrkön”, idag omgiven av åkrar i stället för vatten.  Den nuvarande kyrkan byggdes 1790-1793 i natursten av byggmästare L Dymling från Kristianstad. Den västra och södra muren i kyrkan sägs härstamma från den ursprungliga kyrkan. Kyrktornet blev klart 1823.

Av inventarierna finns från 1400-talet, en träskulptur från södra Nederländerna, föreställande en ”helig abbot”. En sexkantig dopfunt i ek är från 1637. En altartavla är från Bäckaskog 1772 och en annan altartavla från Näsum 1795.

Kyrkogården har byggts ut flera gånger, främst i sydöstlig riktning. En minneslund anlades i slutet av 1980-talet och nu finns även en askgravplats och askgravlund på Gammalstorps kyrkogård.
Textkälla: Sammandrag av olika källor. / Siv Bergenek
Foto: Siv Bergenek 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.