Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Tengene församling i Grästorp


Tengene är moderförsamling i Tengene Trökörna, Hyringa, Malma och Längnums pastorat.

Tengene kyrkogård är gemensam för Tengene och Grästorp
Textkälla: Arkiv Digital
Foto: Kopia från Wikipedia 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.