Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Asarum församling i Karlshamn


Asarums kyrka är församlingskyrka i Asarums församling, Lunds stift.

Asarum och Ringamåla bildar tillsammans en samfällighet och kyrkorna i Asarum, Ringamåla och Svängsta ingår.

En liten stenkyrka av gråsten byggdes på slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Efter flera utbyggnader fick kyrkan sitt nuvarande utseende på mitten av 1700-talet. Över västra ingången står 1799, året för den sista tillbyggnaden. Asarums kyrka är en likarmad korskyrka utan torn. Klockstapeln står på höjden öster om kyrkan. På torntuppen står årtalet 1740. En medeltida kalkstens- och granitdopfunt, tillverkades på Gotland på 1200-talet. Idag används en dopfunt från 1876 i trä. Altartavlan inne i kyrkan föreställande Jesu korsfästelse målades 1866 av bygdens son, konstnären Bengt Nordenberg. Till höger i koret finns den gamla altartavlan föreställande Kristi himmelsfärd, som målades 1813 av Per Hörberg. På altaret står två stora ljusstakar av malm, daterade till 1639. De gamla gravstenarna på golvet i gångarna lades dit 1829 men markerar inte några gravplatser.

Det finns fem ljuskronor i kyrkan. På ljuskronan som hänger mellan koret och mittskeppet finns inskriptionen: "Åhr 1791 till minne af fru Elisabet Kraak.” Rakt under ljuskronan sägs hennes stoft vila under golvet. Orgeln byggdes 1887 av C A Johansson i Hovmantorp men är senare ersatt. Under en restaurering i mitten av 1950-talet upptäcktes en mängd bänkdörrar som hade namn på byar och gårdar i socknen och dessa bedöms vara från 1600-talet.

Kyrkogården omfattar även en askgravlund och en minneslund.

 
Textkälla: Sammandrag av olika källor: Siv Bergenek
Foto: Siv Bergenek 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.