Sveriges Släktforskarförbund

Hjälp

Gravstensinventering i praktiken

Tillbaka till Hjälp

  » Kyrkogården
  » Begravningsskick
  » Gravordningar
  » Fotografering

Kyrkogården

KyrkogårdKontroller först om någon redan inventerat ”din” kyrkogård. Se listan - klicka här. Om du vill ta ansvar för inventeringen av en hel kyrkogård kan du boka den. Boka genom att skicka ett meddelande vid Kontakt. Om du endast vill inventera enstaka gravstenar, t ex din egen släkts gravstenar, behövs ingen bokning.

Tag gärna kontakt med kyrkogårdsförvaltningen som sköter den kyrkogård som du planerar att inventera. Informera dem om att du kommer att göra en gravstensinventering och att resultatet senare kommer att finnas på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida i ett gemensamt register över svenska gravstenar. Ofta finns en planritning över kyrkogården med alla gravarna inritade. Be att få en kopia av planritningen som ett underlag för kyrkogårdens indelning och gravars unika nummer.

Kyrkogården brukar oftast vara indelad i olika delar. En ny och en gammal del - eller i ett antal fält, kvarter eller områden. Varje del brukar namnges med sidor, bokstäver eller liknande. Använd samma indelning som kyrkogårdsförvaltningen använder.

För att ytterligare underlätta din inventering och dokumentation av t.ex. familjegravar, kan du ockås be om att få en kopia av gravregistret. Gravregistret innehåller bl. a. gravplatsnummer, begravda personer med födelse- döds- och begravningsdatum samt den begravda personens unika gravnummer.
De flesta kyrkogårdsförvaltningar har idag digitaliserat sina gravregister, vilket innebär att det är relativt lätt att göra en utskriftsrapport på de uppgifter som du behöver.

Gravregister från de flesta kyrkogårdarna finns också på DVD Begravda i Sverige 2.

Notera att du vid registrering endast ska indexera de personer som hör till den gravsten som du registrerar. Tidigare gravsatta i återvunna gravar ska inte registreras. Lägg därför inte till personer i indexeringen som du säkert inte vet hör till gravstenen.

Till toppBegravningsskick

Kyrkogårdsförvaltningarna erbjuder numera olika begravningssätt. Vanligast under lång tid har varit den traditionella graven med kistbegravning, en större yta tas då vanligtvis i anspråk. Sådan grav har alltid en gravstensanordning och är benämnd kistgrav.

Det finns även urnlundar vilka också har en gravstensanordning som talar om namnet på den döde. Här ligger i allmänhet platserna tätt.

I Minneslunden sker nedsättning anonymt och det finns inga uppgifter om de gravsatta.

Askgravlund är ett relativt nytt begravningsskick. Askgravlund är en anonym begravningsplats där askan läggs inom ett anvisat område utan angivande om plats. En namnbricka med den gravsattes namn anbringas i samband med att urnan sätts ned på en stenpelare, en mur eller liknande.

Kolumbarium som gravskick är ännu relativt ovanligt i Sverige. Ett kolumbarium är ett rum ovan jord med nischer för förvaring av urnor med aska efter avlidna. En platta där det får plats två namn, årtal och ofta en symbol markerar var urnan står.

I gravstensinventeringen kan alla kategorier ovan dokumenteras, det gäller dock inte gravsatta i Minneslunden. Minneslunden saknar gravanordning.


Till topp


Gravordningar

En gravsten kan vara markerad på många olika sätt:

Se de olika kategorierna - klicka här


Till topp


Fotografering

DigitalkameraAnvänd med fördel en digitalkamera eller mobilkamera av god kvalitet och planera noggrant själva fotograferingen. Att få en bra bild kan vara svårt i vissa lägen beroende på ett antal faktorer. Observera att ju större upplösning du har inställd på din kamera/mobil, desto "tyngre" blir bilderna att ladda upp för dig som användare. Gravstensinventeringen omvandlar storleken på dina bilder till rätt storlek automatiskt om bilden är större än 700 pixlar i bredd, så det är i första hand för dig som uppladdare som en lagom inställningen av upplösningen på din kamera/mobil är relevant.

Fotografiernas filnamn får inte innehålla apostrofer eller accenter och undvik gärna åäö. Det går bra att använda det filnamn som kameran/mobilen tilldelar.

Ofta är polerade stenar smutsiga, varför en tvättning med vatten är att föredra. Äldre stenar är ofta angripna av lavar och annan beläggning vilket bör tas bort. Blöt stenen ordentligt med vatten. I vissa fall bör man täcka stenen med blött hushållspapper under några timmar. Bearbeta inte stenen förrän lavan och mossan blivit uppmjukad. Använd en hård rotborste och skrubba försiktigt. Använd aldrig vassa föremål eller stålborstar!
Ett annat alternativ är att efterbehandla den digitala bilden i ett modernt fotoprogram, där man har möjlighet att avlägsna lavar och andra fläckar digitalt.
Tvätta aldrig stenar utan gravrättsinnehavarens medgivande.

Ljuset är en viktig faktor. Bäst bild blir mitt på dagen. Undvik starkt solsken. Använd inte blixt, den ger lätt reflexer.

Om inskriptionen är otydlig. Ta en eller flera närbilder. Ibland blir bilden bättre om minnesstenen fuktas. Äldre stenar har ofta tappat inskriptionens djupverkan, även den färg som en gång var ifylld i inskriptionen. Att fylla i en inskription med vit tavelkrita kan hjälpa i vissa situationer, men var försiktig och tvätta alltid bort kritan när fotograferingen är klar. Totalt oläsliga texter kan krypa fram om man drar med långsidan av en tavelkrita över texten. Ibland kan man fånga en inskription med ett sidoljus från exempelvis en lampa.

Fotovinkeln är viktig. Bilden skall normalt tas framifrån, helst cirka en meter från marknivån när det är uppresta stenar. Tänk på att bakgrunden kan bli störande. Testa olika vinklar innan bilden tas. I vissa situationer kan det bli svårt att fånga objektet på grund av ett allt för litet avstånd mellan objekt och kamera. Se till att få med hela graven och komplettera med flera detaljbilder. Se till att din egen skugga inte kommer med.

Bakgrunden. Placera kameran i ett optimalt läge för att undvika störande bakgrundsdetaljer. Det kan vara ljusa eller mörka detaljer som försvårar bland annat läsningen av inskriptionen. Se till att bilar och personer inte kommer med i bakgrunden.

Tidig vår, då växtligheten knappast har startat, är bästa tiden. Ibland är det nödvändigt att sära på blommor eller binda upp blommor så att det bakomliggande gravobjektet blir synligt. Ibland kanske man får återvända vid en senare tidpunkt då växtligheten är begränsad.

Om graven är utsmyckad med blommor i krukor, vaser eller liknande, kan man med fördel flytta dessa, så att objektet framträder bättre. Glöm inte att sätta tillbaka dessa.


Till topp

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.